Boksbond en samenwerken kickboksen: Dit is waarom
Home / Nieuws / Boksbond en samenwerken kickboksen: Dit is waarom

Boksbond en samenwerken kickboksen: Dit is waarom

Vrijdag 8 januari verscheen op social media een bericht dat de Nederlandse Boksbond (NBB) zich op het kickboksen stort en gecombineerde vechtsportevenementen wil. De NBB wil vanuit haar zijde deze berichtgeving graag verduidelijken.

Op verzoek van de NBB heeft vorig jaar een laatstejaarsstudent Veiligheidskunde als afstudeeropdracht een verkennend onderzoek gedaan naar diverse vraagstukken die bij het organiseren van gecombineerde contactsportevenementen aan bod komen. Het gaat hierbij onder andere om thema’s als veiligheid en (gemeentelijke) vergunningen.

Organisatie pilotevenement

De aanleiding voor deze onderzoeksopdracht was de organisatie van een pilotevenement met zowel bokswedstrijden als ook kickbokswedstrijden. De opdracht was te onderzoeken hoe een mogelijk toetsingskader of checklist eruit zou moeten zien die als handleiding kan dienen voor een organisator van toekomstige combinatie evenementen.

Het onderzoek heeft structuur gebracht in sportieve-, veiligheidskundige- en vergunningtechnische vereisten met als resultaat een praktische checklist voor de organisator van een gecombineerd contactsport evenement.

Verschillende regelgevingen

In het toetsingskader en de checklist is rekening gehouden met de strengere regelgeving die aan de olympische status van het amateurboksen verbonden is. Zo mogen boksers tijdens wedstrijden enkel door gediplomeerde en gelicentieerde trainer/coaches worden begeleid.

Meerwaarde door samenwerking

De opdracht voor het onderzoek past in de oriënteerde fase van de NBB naar nauwe samenwerkingsmogelijkheden met andere contactsporten. Het bestendigen van de relaties tussen de diverse (olympische) vechtsportbonden staat hierbij voorop. In de samenwerking is een belangrijke rol weggelegd voor het versterken van een gezond en veilig sportklimaat.

Gedeelde fundamentele waarden

De Boksbond ziet ook meerwaarde in kennisverrijking- en uitwisseling op het gebied van gedeelde fundamentele waarden zoals fairplay, dopingbeleid en opleidingsstructuren. Maar ook meer praktische zaken zoals de invoering van een uniforme wedstrijdregistratiesysteem, het delen van relevante informatie zoals startverboden, zijn een toegevoegde waarde in de mogelijke samenwerkingen.

Doorstroming talenten

Een van de voordelen van samenwerking kan de doorstroming van potentiële talenten zijn. Waar mogelijk stimuleert de NBB actief deze interactie. Een huidige lid van de topsportselectie van de NBB, Jemyma Betryan, is bij uitstek een geslaagd voorbeeld van een ‘omgeschoolde’ kickbokser.

Dubbele synergie

Eerst moet de Corona-crisis goed worden doorgekomen. Daarna kan er gewerkt worden aan een aantal concrete doelstellingen, waaronder een mogelijk op te richten Combat Center. De faciliteiten hiervan worden toegankelijk voor de verschillende contactsporten. Het streven is om in 2022 een eerste officieel multicontactsportevenement te organiseren.

Dat alles vanuit de overtuiging dat een nauwere samenwerking en het daarmee samenhangende ‘dubbele’ synergie-effect ons Nederlands sportklimaat op verschillende vlakken ten goede komt.

Boris van der Vorst NBB

🔽 ZIE OOK 🔽

Bekijk ook

Uniek 1 Miljoen MMA-event in Europa! 'Eerste in zijn soort'

Uniek 1 Miljoen MMA-event in Europa! ‘Eerste in zijn soort’

In totaal zullen 16 atleten deelnemen aan de reeks

Rauwe vleeseter 'Liver King' ontmaskert door MMA-kampioen

Rauwe vleeseter ‘Liver King’ ontmaskert door vechtkampioen

Liver King veroordeelde het gebruik van

Fury vs Chisora 3 voorspelling! Wie gaat winnen?

Fury vs Chisora 3 voorspelling! Wie gaat winnen?

Het is moeilijk om een voorspelling te doen voor de uitkomst van het gevecht

Tekst kopiëren is niet toegestaan - You cannot copy content of this page