Vechtsportautoriteit is van start gegaan! - Vechtsport Info
Home / Nieuws / Vechtsportautoriteit is van start gegaan!

Vechtsportautoriteit is van start gegaan!

Wij spraken met de Vechtsportautoriteit over het streven naar een gereguleerde, veilige, gezonde en goed georganiseerde vechtsport sector!

Wij spraken met de Vechtsportautoriteit over het streven naar een gereguleerde, veilige, gezonde en goed georganiseerde vechtsportsector!

De Vechtsportautoriteit richt zich op het reguleren van de full contact vechtsporten Kickboksen, Muay thaiboxing en Mixed Martial Arts (MMA). Zo staat te lezen op de website van de organisatie. De voorbereidingen hiervoor dateren alweer van een jaar of drie geleden. Maar vanaf heden zal zij ook meer zichtbaarder zijn voor het publiek. Bij Vechtsportinfo kwamen nogal wat vragen naar boven over wat er te gebeuren staat nu de Vechtsportautoriteit proactief aan het handelen is. Reden voor ons om eens ons licht op te steken over de plannen en de alreeds bereikte doelen van de autoriteit.

Wij spraken met Farid Gamei, manager van de Vechtsportautoriteit en Herbert Dekkers, voorzitter bestuur Vechtsportautoriteit. Wij hadden enkele vragen opgesteld die mede door input vanuit de vechtsportsector, maar ook door onze trouwe bezoekers waren ingediend. Wij hebben daar een aantal uitgelicht en deze besproken met Farid Gamei en Herbert Dekkers.

Het werd ons al snel duidelijk dat de Vechtsportautoriteit het beste voor heeft met de vechtsporten, haar beoefenaars en iedereen die er mee van doen heeft. En laten wij eerlijk zijn: het werd ook weleens tijd dat er een organisatie kwam die de boel in vechtsportland sturing gaat geven, en toezicht houdt.

De Vechtsportautoriteit begint letterlijk met een schone lei. Er wordt wel gekeken naar het verleden maar men spitst zich vooral toe op de toekomst van de vechtsport binnen Nederland om deze goed georganiseerd, veilig en gezond te houden!

Wat is de hoofddoelstelling van de Vechtsportautoriteit?

De Vechtsportautoriteit wil toewerken naar een veilige, gezonde, kwalitatief sterke en vooral goed georganiseerde vechtsportsector. Wij hebben daarbij een toezichthoudende en controlerende taak. En we stellen daarvoor een aantal normen; dat zijn de kwaliteitsrichtlijnen voor vechtsportgala’s, beperking voor stoten en trappen naar het hoofd en licentiesystemen voor allerlei functies

Wie gaan naast de manager en bestuur, in de praktijk de zaken controleren?

De Vechtsportautoriteit gaat met hulp van verschillende commissie en een klankbordgroep van de vechtsportsector toezicht houden op de full contact vechtsporten. Ook zal er een auditteam in het leven geroepen worden dat  full contact evenementen en gala’s zal gaan bezoeken om te zien of er voldaan wordt aan de richtlijnen die we met elkaar hebben afgesproken.  Een belangrijke maatregel die de Vechtsportautoriteit zal gaan invoeren is één uniform digitaal vechterspaspoort: de fightpass, waarover straks meer.

Er komt dus een “Fightpassport”, wat houdt dit precies in?

Het Fightpassport is bedoeld als een digitaal informatiesysteem waarin de gegevens van de vechters worden vastgelegd. Record, historie, medische zaken, schorsingen etc.. Uiteraard gebeurt dit met inachtneming van de privacy voorwaarden. Het is de bedoeling dat alle bonden gebruik zullen maken van dit digitale vechterspaspoort zodat voor iedereen de actuele situatie van de vechters duidelijk is. Doel hiervan is het voorkomen van onveilige situaties, zoals vechters die de week voor een gevecht nog KO zijn gegaan of een schorsing hebben lopen bij een andere bond.

Wie gaat dit Fightpassport beheren?

De Vechtsportautoriteit is eigenaar en beheerder van het systeem. Maar de bonden (en alle partijen daaromheen zoals promotors en ringartsen) spelen eigenlijk een veel belangrijkere rol want die leveren de informatie aan. Er zullen zaken worden vastgelegd zoals record, historie, blessures en wat al niet meer zijn aan informatie die belangrijk is in het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de vechtsporter.

Het komt in de praktijk voor dat vechters vaak wisselen van bond of organisatie om toch maar te mogen vechten ook al heeft men een zware knockout opgelopen, dit is een gevaar voor de gezondheid van de vechter, en dat wordt met invoering van een fightpass voorkomen.

Ook is het zo dat het voor de matchmaking handig is om één digitaal systeem te hebben. In de huidige situatie wordt er veelal gewerkt met verschillende (soms onvolledige) lijstjes, en kan het gebeuren dat een vechter verkeerd wordt gematched. Je wilt natuurlijk niet dat er een groot verschil in gewichten ervaring voorkomt. Nu gebeurt dat wel oogluikend, en dit is een groot risico.

Stel er is een misstand geconstateerd op een vechtsport evenement, wat zijn dan de gevolgen?

Als blijkt dat tijdens een controle misstanden worden geconstateerd, zal de organisatie hierop worden gewezen, de lokale overheden zullen in samenspraak met de Vechtsportautoriteit ter plekke evalueren en eventueel stappen ondernemen, dit afhankelijk natuurlijk van de constatering en zwaarte van een misstand.

Komen er keurmerken en licenties voor sportscholen, en waar aan deze moeten voldoen?

De Vechtsportautoriteit staat een zelf regulerend systeem voor. Dit houdt in dat als men lid is van een bepaalde bond, dat  deze bond de leden zal moeten stimuleren elkaar te controleren op naleving van de gestelde eisen om een licentie te krijgen. Die licenties zijn gekoppeld aan opleiding (die moet voldoen aan het kwaliteitssysteem van NOC*NSF) maar ook aan goed gedrag.

Wij gaan de gyms ook goed volgen. Wie werken er? Wat doen zij? Hoe gaan ze met  de jeugd om? Welke papieren hebben zij? Hoe is de relatie met de gemeente. Wij gaan dat monitoren. We willen vooral in gesprek met de gyms en vooral met de bonden waar zij bij aangesloten zijn. We moeten samen streven naar een hoge kwaliteit, want vechtsport is een bijzondere sport waar dus ook bijzondere aandacht voor moet zijn.

Er zijn verschillende vechtsportbonden met dit verschillende regels. Komt daar ook verandering in?

De Vechtsportautoriteit zelf kan niet gezien worden als een soort super vechtsportbond, of overkoepelende hoofbond. Die verantwoordelijkheid – voor wedstrijden en opleidingen en jeugdbeleid en topsportontwikkeling en tuchtrecht – is en blijft bij de bonden. Maar wij hebben wel richtlijnen waar de bonden zich aan moeten gaan houden, bijvoorbeeld voor opleidingsniveau, trappen en stoten naar het hoofd bij de jeugd, gebruik van het digitale wedstrijdboekje (de fightpass) en vooral ook de richtlijn voor evenementen Gemeenten gaan ook een evenementenvergunning eisen van de organisatoren van vechtsportgala’s. Die vergunning krijgt een bond of organisator alleen als hij zich aan de richtlijn houdt van de vechtsportautoriteit. Die richtlijn is vanaf  9 november te vinden op de website van de vechtsportautoriteit.

Het medische aspect en het gebruik van verboden middelen… hoe gaat de Vechtsport Autoriteit hier mee om?

Gezondheid staat hoog in ons vaandel, dus ook hier zal toezicht op zijn. Het eerdergenoemde Fightpassport is bedoeld om ongezonde situaties tegen te gaan. De medische geschiedenis van een vechter ligt hier immers in vast. Ook zal een jaarlijkse sportmedische keuring voor wedstrijdvechters verplicht zijn vanaf een bepaald niveau. En samen met de Dopingautoriteit wordt er gekeken en samengewerkt bij controle op het gebruik van verboden middelen.

Onze conclusie: Het is duidelijk dat er veel moet gebeuren om zaken binnen de vechtsport goed te ordenen Met de komst van de Vechtsportautoriteit is dit zeker een noodzakelijk stap. Niemand zal ontkennen dat de kernwaarden die de Vechtsportautoriteit voorstaat – een gereguleerde, veilige, gezonde en goed georganiseerde vechtsport – belangrijk zijn. Wat ook opvalt is dat de organisatie zeer open en benaderbaar is, dit komt door de drive en achtergronden van de mensen achter de Vechtsportautoriteit die allen zelf een vechtsport achtergrond hebben.

De Vechtsportautoriteit staat altijd open voor vragen of contact als je op enige manier een bijdrage kan of wil leveren aan het werk van de autoriteit. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de manager via: farid@vechtsportautoriteit.nl Voor meer informatie over de Vechtsprotautoriteit is ook te lezen via: www.vechtsportautoriteit.nl

Vechtsport Info dankt zowel Farid Gamei als Herbert Dekkers voor de openheid van zaken.

Bekijk ook

Aspen Ladd verruilt UFC voor PFL na genadeloos ontslag

Aspen Ladd verruilt UFC voor PFL na genadeloos ontslag

Aspen Ladd, 27, werd onlangs ontslagen uit de UFC-selectie

Agentje boksen loopt verkeerd af! 'GTA in het echt' (video)

Agentje meppen loopt verkeerd af! ‘GTA in het echt’ (video)

Agressie op straat komt in alle vormen voor.

Pereira huurt oud rivaal Belgaroui in voor UFC titelgevecht met Adesanya

Pereira huurt Glory rivaal Belgaroui in voor UFC titelgevecht

Alex Pereira heeft de hulp ingeroepen van

Tekst kopiëren is niet toegestaan - You cannot copy content of this page