VECHTSPORTAUTORITEIT: Wangedrag moet aangepakt worden – Vechtsport Info
Home / Nieuws / VECHTSPORTAUTORITEIT: Wangedrag moet aangepakt worden

VECHTSPORTAUTORITEIT: Wangedrag moet aangepakt worden

Wij spraken met de Vechtsportautoriteit over het streven naar een gereguleerde, veilige, gezonde en goed georganiseerde vechtsportsector!

De Nederlandse Vechtsportautoriteit kortweg VA, heeft een brief uitgestuurd aan belanghebbende met advies over het handelen bij wangedrag.

Onderstaand een transcriptie van de brief: De VA krijgt regelmatig te horen dat scheidsrechters, juryleden en andere mensen die de evenementen mogelijk maken, worden uitgescholden, geïntimideerd en op andere manieren te maken hebben met wangedrag. Dit is onaanvaardbaar. Deze mensen zijn de steunpilaren van onze sport.

Zonder hen zijn we nergens. Zij verdienen dan ook een zeer respectvolle behandeling. Bovendien hebben wij als sport een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van de aanwezige jeugd, die op deze manier een totaal verkeerd voorbeeld krijgt. De bescherming van officials vereist van alle betrokkenen daadkrachtig optreden tegen misdragingen. Hierin is de belangrijkste rol weggelegd voor de bonden.

Sanctie adviezen

Als misdragingen worden geconstateerd, is het aan de verantwoordelijke bond om een maatregel te treffen. Scheldt een trainer de scheidsrechter uit? Intimideert een wedstrijdvechter de jury? Dan is het aan de bond om die persoon te waarschuwen of (achteraf) een sanctie op te leggen. Gebruik de Algemene gedragsregels en sanctie-adviezen die we hiervoor hebben opgesteld.

Hanteer het tuchtrecht en geef aan op basis van welke gedragsregels welke sanctie is opgelegd, en communiceer dit naar de VA, zodat wij dit uniform door de andere convenantpartners kunnen laten overnemen. Misdragen leden van het publiek zich richting officials? Dan is het aan de auspiciën verlenende bond om onmiddellijk de promotor aan te spreken. Die moet het publiek aanspreken, bij ernstig wangedrag mensen laten verwijderen, en waarschuwen dat bij herhaald wangedrag het evenement zal worden gestaakt.

Verantwoordelijkheid

Zorgt de promotor niet voor een veilige en aangename werkomgeving voor de officials? Dan is het aan de bond om diens promotorslicentie in te trekken. Dit moet dan via de VA worden doorgegeven aan de andere convenantpartners, zodat die ook geen promotorslicentie aan deze partij zullen verstrekken.

Wij sturen bij deze e-mail een modelbrief voor promotors. Wij vragen jullie om deze door te sturen naar de aan jullie bonden verbonden promotors. Wij spreken hen hierin aan op hun verantwoordelijkheid. Daarbij vestigen wij nadrukkelijk aandacht op hun rol in het bewaken van de sfeer rond de ring, en de veiligheid van de officials. En we laten weten dat nalatigheid hen hun promotorslicentie kan kosten.

Problematiek

Als VA hebben wij onlangs, vanwege deze problematiek, onze audits aangepast. Er is nu meer aandacht voor de sfeer op evenementen. Wij zullen de auditors nadrukkelijk de instructie geven om meer oog te hebben voor de bejegening van officials, en de mate waarin de promotor hier verantwoordelijkheid voor neemt.

Nogmaals: onze sport valt of staat bij de mensen die als scheidsrechter of jurylid de wedstrijden in goede banen willen leiden. Gelukkig gaat het heel vaak goed en vinden evenementen meestal in een prettige sfeer plaats. Maar dat officials regelmatig op respectloze wijze worden benaderd is echt volstrekt onacceptabel. Het blijkt hoog tijd dat hiertegen wordt opgetreden. Laten we hierbij als convenantpartners, promotors en de VA één front vormen.

Als de VA iets kan doen om de aanpak van wangedrag nader te ondersteunen, horen wij dit uiteraard graag van jullie.

Bekijk ook

Sexy Pearl stapt in bloederig bare knuckle boksen en tekent multicontract

UFC en Invicta veteraan Pearl Gonzalez heeft getekent bij Bare Knuckle Fighting Championships (BKFC)

‘Doodsangst’: UFC-kampioen Usman lag met COVID-19 in het ziekenhuis

Kamaru Usman werd kort na zijn wedstrijd tegen Jorge Masvidal in juli vorig jaar met ...

WTF? ex-rugby speler slaat bokskampioen ‘KO’: Bokswereld in shock

Voormalig wereldkampioen boksen Browne stond slechts 115 seconden in de ring

Tekst kopiëren is niet toegestaan - You cannot copy content of this page