Verbieden kickboks events: 'Vechtsportautoriteit reageert op open brief' - Vechtsport Info
Home / Columns / Verbieden kickboks events: ‘Vechtsportautoriteit reageert op open brief’

Verbieden kickboks events: ‘Vechtsportautoriteit reageert op open brief’

Wij spraken met de Vechtsportautoriteit over het streven naar een gereguleerde, veilige, gezonde en goed georganiseerde vechtsportsector!

Reactie van de Vechtsportautoriteit op “open brief”

2 november 2018

Namens de Nederlandse Vechtsportautoriteit (hierna VA) willen wij hierbij graag reageren op de column op uw website ‘’ Open brief aan de Vechtsport Autoriteit’’.

Wij stellen voorop dat iedereen uiteraard een mening mag hebben over ons functioneren. Wij hebben echter het idee dat de betreffende column anders zou luiden wanneer over het betreffende onderwerp met ons contact was gezocht.

Ook de VA heeft kennis genomen van het feit dat er de laatste tijd meerdere evenementen zijn afgelast. De VA betreurt deze situatie. Wij hebben in deze gevallen contact gehad of gezocht met de promotors om hun kant van het verhaal hierover te horen. Vervolgens is er ook met de gemeenten contact geweest om, waar mogelijk, te bemiddelen. In sommige gevallen betroffen het anonieme meldingen over mogelijke dreiging. De politie en gemeenten hebben deze meldingen onderzocht en het besluit genomen om het evenement te annuleren vanwege onaanvaardbare risico’s voor de openbare orde en veiligheid. Iedere gemeente zal hierbij zijn eigen afweging moeten maken, aangezien handhaving van de openbare orde één van haar kerntaken is.

In andere gevallen vernamen wij dat er een toetsing op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Bibob) diende plaatst te vinden. Deze toets kon niet worden afgerond voor de datum van het evenement. Bij deze toets worden alle personen die met de promotor samenwerken, inclusief sponsoren, onderzocht. Een Bibob onderzoek neemt gemiddeld ongeveer drie maanden in beslag. Daarna kan de gemeente nog advies vragen aan Landelijk bureau Bibob, waardoor het onderzoek zelfs vijf maanden kan duren. Wij raden dan ook iedere promotor aan om ruim van te voren de vergunningsaanvraag in te dienen en alle gevraagde gegevens tijdig met de gemeente te overleggen.

Voor de duidelijkheid: het is in Nederland zo geregeld dat sportbonden en organisatoren verantwoordelijk zijn voor de organisatie van hun wedstrijden. Dat geldt ook voor de vechtsportsector. Gemeenten kunnen daaraan regels verbinden in het kader van hun evenementenvergunningenbeleid. De VA heeft een toezichthoudende rol op de kwaliteit in de branche en vervult daarin een schakelfunctie tussen overheid en vechtsportorganisaties. De VA heeft, zoals wellicht bekend, een richtlijn voor evenementen opgesteld voor gemeenten en vechtsportsector.

Met deze richtlijn proberen wij enerzijds evenementen in ieder geval aan onze minimumeisen te laten voldoen, en anderzijds ervoor te zorgen dat er op een zo éénduidig mogelijke manier gekeken wordt door gemeenten naar vechtsportevenementen. Hiervoor hebben wij contact met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en individuele gemeenten. Gemeenten behouden echter hun hiervoor genoemde verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Zoals aangegeven is er contact geweest of gezocht met de promotors van wie het evenement op het laatste moment moest worden afgelast. Wij betreuren deze vervelende situatie en vandaar ook ons aanbod om te bemiddelen.

De VA bestaat overigens uit een bestuur van 5 vrijwilligers die hun werk onbezoldigd doen, naast hun eigen baan en één full time kracht. Zoals je begrijpt, kunnen wij dus niet alle mogelijke problemen in één keer in Nederland oplossen, en zullen wij ook niet altijd en overal voor partijen kunnen ‘bemiddelen’. Vandaar dat wij voor een systematische aanpak kiezen om de vechtsportsector beter te reguleren en naar een hoger plan te brengen. Onder meer door het opstellen van de richtlijn voor vechtsportevenementen, het formeren van een auditteam dat toezicht houdt op de kwaliteit van vechtsportgala’s en het invoeren van een digitaal Fightpassport.

Daarnaast gaan wij in de toekomst bezig met het invoeren van één licentiesysteem, en het monitoren van de kwaliteit van de vechtsportscholen. Alles is na te lezen op www.vechtsportautoriteit.nl. Dit zal uiteindelijk het vertrouwen vergroten dat de overheid, inclusief gemeenten, in deze sector heeft (en het eventuele wantrouwen wegnemen).

Laten wij besluiten met nog expliciet aan te geven dat wij een vijftal commissies in het leven hebben geroepen (zie HIER voor meer informatie) om de VA te adviseren en met ons mee te denken. Gelukkig hebben wij in deze commissies heel veel enthousiaste mensen uit de vechtsport die positief mee willen denken over het samen reguleren van onze mooie sport. Mogelijk dat de columnist van de open brief ook mee zou willen denken in één van deze commissies. Mochten er nog verdere vragen zijn over onze rol en werkwijze dan kunt u contact opnemen via: info@vechtsportautoriteit.nl.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Nederlandse Vechtsportautoriteit

 

Bekijk ook

3 miljoen voor Cyborg vs. Harrison supergevecht! 'Rolls Royce als bonus'

3 miljoen voor Cyborg vs. Harrison supergevecht! ‘Rolls Royce als bonus’

Het is duidelijk dat de PFL wil dat Cris Cyborg

Magnifiek! Debutant KO't rivaal in Bare Knuckle clash

Magnifiek! Debutant KO’t rivaal in Bare Knuckle clash (video)

Deze ging slapend neer in de touwen

Poep! UFC-ster Pimblett's stinkende zaakje met buren

KAK! UFC-ster Pimblett’s stinkende zaakje met de buren (video)

Hij belde aan om de situatie op te lossen

Tekst kopiëren is niet toegestaan - You cannot copy content of this page