Home / Columns / Vechtssport; nurture or nature

Vechtssport; nurture or nature

De discussie over vechtsport als aso-sport blijft al decennia de gemoederen bezighouden. Echter zouden we eerst de vraag moeten stellen of vechtsport iets is dat ons aangeleerd is of dat we van nature willen vechten. Om dit te begrijpen gaan we eerst kindergedrag bekijken.

Wanneer kinderen met elkaar worden gestopt om “samen” te spelen ontstaat er direct een “ik” gedrag.

Bijna elk kind zoekt speeltjes op en gaat ermee aan de slag. Dit is een vredig tafereel totdat een ander kind ook met het speeltje aan de slag wil. Er ontstaat eerst een klein handgemeen in de trant van “dit is van mij, ik speel ermee. Blijf eraf”. Indien het vragende kind niet terugtrekt ontstaat er een handgemeen met trekken en duwen. Wanneer er niet word ingegrepen ontstaat er een vechtpartij waarbij er al snel een winnende en een verliezende partij is. Wat er dan volgt is de werkelijke aard van de mens. De verliezer raakt ook zijn speeltje kwijt aan de winnaar. Deze winnaar heeft nu meer speeltjes en de verliezer mag toekijken.

Dit steekt de pacifistische mensen want zij vinden het geweld en niet te tolereren.

In hun ogen ontstaat zo de dictator. Maar deze discussie is voor dit onderwerp niet belangrijk. We bestuderen de aard van de mens. Het gaat om de reactie om te gaan vechten. De mens is altijd op zoek naar strijd. Ook de pacifist. Maar onze maatschappij is gereguleerd en vooral de mensen die tot de categorie “verliezers” behoorden hebben de regels gemaakt die de bescherming regelen. Onze regels moeten de zwakkere beschermer. Een positieve ontwikkeling met ook een negatieve kant.

Vechtssport; nurture or nature

De zwakke kent angst. Angst is een slechte raadgever.

In dit geval een raadgever die het vechten tot “slecht” heeft verklaart. Feitelijk is de ware aard van de mens “de vechter” in het verdomhoekje gekomen. Iemand die vecht is slecht, heeft verkeerde bedoelingen en kan nooit een goed mens zijn. De regels hebben vooroordelen gecreëerd die de ware natuur van de mens verloochenen. Dit is het aspect nurture. Ons huidig gedrag is gedwongen aangeleerd. Wij worden door de regels in toon gehouden, beheerst tot in het absurde.

Maar wat is er fout met onze natuur?

Vechten is een natuurlijke aanleg die we langzaam maar zeker aan het verliezen zijn. Het gevolg is een stek gepacificeerde maatschappij met mensen die zowel geen risico inschatting kunnen maken, overmoedig zijn, gevaar zien als vermijdelijk, een afkeer van geweld hebben, zich altijd min of meer beschermt voelen, geloven in het sprookje van onkwetsbaarheid en zich steeds vaker begeven in de illusie van virtueel geweld.

Is het wel eens opgevallen dat meer dan 80% van de programma’s op TV, in de bioscoop of op internet minimaal tot extreem veel geweld bevat? Het aantal doden dat dagelijks op de TV voorbijkomt is niet te tellen. Geweld is een onvermijdbaar iets waarmee wij dagelijks op misselijkmakende wijze geconfronteerd worden. Vroeger was geweld heel gewoon op straat en in de kroeg. Nu niet meer maar de invloed ervan is met een honderdfout toegenomen. Mensen voelen het geweld opborrelen in hun bloed. Er word steeds vaker naar extremen gezocht.

De menselijke natuur probeert een uitweg te vinden.

Het geweld dat in ons bloeit krijgt alternatieve kanalen die steeds vaker verborgen worden onder een deken van list en bedrog. Zelfverloochening en illusie is het web van zelfbegoocheling waar een steeds groter aantal mensen slachtoffer van word. Vraag is wat er met de gevechtsport gebeurd?

In de gevechtsport word de natuur begeleid. De duistere krachten van geweld worden uit je gerukt. Naar buiten gebracht. Ontwikkeld en vergroot. Je krachten moeten gekanaliseerd worden. Er is techniek voor nodig om effect te scoren. Iedereen werkt hard om iets te bereiken. Maar wat? Is het de wedstrijd, de strijd met het zelf, je vijand of de maatschappij? Wat is het doel van vechtsport?

Het eerste doel van vechtsport is de natuurlijke krachten naar buiten te brengen.

Langzaam maar zeker word iedere vechtsporter geconfronteerd met de innerlijke krachten, de angsten, wensen en mogelijkheden. Sommige zijn talenten in vechten en kunnen winnen zonder veel moeite maar worden later toch verslagen door de werkers. De menselijke natuur is geen talent. Het is een werkpaard dat door inzet en standvastigheid verder komt. Doorzettingsvermogen is een noodzaak die je moet aanleren.

In de vechtsport leer je de kracht van de strijd te kennen. Het gevoel van verlies en winst te verwerken. Je leert dat iedereen goede en slechte dagen heeft. Er is niets onoverwinnelijk. Geweld overkomt iedereen, zelfs de sterkste word slachtoffer. Want geweld is onderdeel van de natuur. Ook de grote natuur is er natuurlijk vol mee. Denk aan een aardbeving, de enorme windkrachten, het niet aflatende water van de zee en alle dieren in de keten van eten en gegeten worden. Moeder natuur zit vol geweld. Dood is een onderdeel van het leven en alleen de mens wil in eigen bed sterven. Een dier heeft geen keuze.

Waarom is vechtsport belangrijk voor de mens?

Het belangrijkste is onze natuur. Wij zijn vechters van nature. We moeten leren vechten om er wat mee te doen. Iets positiefs. Maar hoe? Laat allereerst elk mens kennis maken met de natuur zelf. Train kinderen vanaf heel jong in stoeien, laat ze worstelen of judo doen. Angsten overwinnen in een gecontroleerde veilige omgeving. Leer ze respect en doorzettingsvermogen. Een kind moet weten dat er hard gewerkt moet worden om iets te bereiken. Niet alleen met de rekensommen en de taal, maar vooral met het lichaam. Met dat lichaam moet geleefd worden. Er moet waardering komen voor dat lichaam. Hier ligt de basis van gezondheidsbesef.

Een kind moet beseffen wat vechten is en waar het overgaat in geweld.

Er moeten duidelijke normen en waarden komen die in gevechtsport normaal zijn. Een maatschappij zonder normen en waarden verliest bestaansrecht. Gevechtssport is gebaseerd op normen en waarden. Het zijn juist deze belangrijke normen en waarden die de mens groot kunnen maken in wetenschap en als mens.

Willen we een maatschappij waar geweld niet meer gewoon is maar een uitzondering, laten we dan beseffen wat geweld in de kern is. Leer iedereen vechten op een manier die bij hem of haar past zodat we in een maatschappij komen waar geweld een onderdeel is van het leven en geen gift voor heersers en overweldigers. Geef geweld geen kans door het te geven aan mensen of groepen die het misbruiken als machtsmiddel of entertainment. Breng gevechtssport in een positie waar het van iedereen word.

Geweld is verkeerd. Vechten is onze natuur. Leer vechten om geweld te bestrijden door besef te kweken wat het is.

Bijdrage: Arnaud van der Veere

Bekijk ook

TANDLOOS: Bokser verliest voortanden maar wint alsnog wedstrijd

Foto: Mikey Williams/Top Rank Bokser Josue Vargas had op veel manieren een moeilijke dinsdag. Niet ...

Facebook account GLORY Managing Director Sports doelwit hackers

Het blijkt dat het Facebook account van Cor Hemmers Managing Director Sports bij GLORY Kickboxing ...

GERUCHT: Cor Hemmers weg bij GLORY Kickboxing?

De geruchtenmolen draait volop omtrent de grootste kickboks organisatie ter wereld, GLORY. Er wordt beweerd ...